Mannskapsliste RS 30 RISØR II:

Signeres og leveres skipper/legges i postkasse på brygga før avreise.

Tur type og dato:..........................................................................................

Deltakerinfo http://risor2.no/Deltakerinfo.html

er lest og forstått:

Navn:                                                                                              Tlf....................................

Adresse:                                                                                                                             .

Pårørende:                                                                                     Tlf..................................

**************************************************************************

Navn:                                                                                              Tlf....................................

Adresse:                                                                                                                             .

Pårørende:                                                                                     Tlf..................................

*************************************************************************

Navn:                                                                                              Tlf....................................

Adresse:                                                                                                                             .

Pårørende:                                                                                     Tlf..................................

**************************************************************************

Navn:                                                                                              Tlf....................................

Adresse:                                                                                                                             .

Pårørende:                                                                                     Tlf..................................

*************************************************************************

Navn:                                                                                              Tlf....................................

Adresse:                                                                                                                             .

Pårørende:                                                                                     Tlf..................................

*********************************************************************