www.risor2.no
Teknisk Komité

- sjekker båtens tilstand og det tekniske og planlegger arbeider som skal utføres.
- tilrettelegger for dugnad, se Dugnad og 
medlemsaktiviteter.

Spørsmål til Teknisk komité, innspill om oppgaver, dugnad etc, mailes til teknisk@risor2.no

Medlemmer av teknisk komité oppnevnes av styret.

Medlemmer 2016:  ?.

Møter: andre og fjerde onsdag i hver mnd fra august til St. Hans.

Fortløpende arbeid:

- I Arbeidslista noteres mangler så snart de oppdages.  Se arkiv over gamle Arbeidslister her.
- Viktige arbeider som må utføres "før fart" merkes særskilt.
- Utførte arbeider
settes strek over (eller flyttes til
Uført lista på nettet?)

Utførte arbeider noteres på papir ombord i Vedlikeholdsloggen . Notér fortløpende.

Årskontrollskjemaet er en sjekkliste på papir ombord for at viktige oppgaver er utført "før fart". Notér fortløpende.

- Vedlikeholds-Veiledningen er til hjelp for at alle arbeider blir gjort og utført korrekt. (Kom gjerne med innspill til forbedring av veiledningen eller korreksjoner)

Før fart
Årskontrollskjema komplett, ev med notat på arbeider som er gjenstående, overlates styreleder for godkjenning ved signatur av leder og styret.
- Sjøfartsdirektoratets "Kontrollskjema for egenkontroll av sikkerhetsstyringssystem..."
- S.Dir_Egenkontrollskjema_Risor_2.pdf. fylles ut, signeres og overlates styreleder for signering.

Adminstrativt arbeid årlig:

Oppdatere lister:
-
Vedlikeholdslogg 
- Årskontrollskjemaet 
- Vedlikeholds-Veiledningen 
- Skipper- & mannskapsinstruks
- Årsskjema skippere og mannskap 

Oppdatere lister for Sjøfartsdirektoratets krav til passasjerbefordring: (Skjema)
- Alarminstruksen
.
Risikofaktorer  .
Uonskede_hendelser  .
- .

Dokumenter Teknisk.

.

.