Risør II's Venner

Postboks 204
4952 Risør

E-mail: post@risor2.no

Årsmøtedokumenter

Vedtekter for Venneforeningen

Stiftelsen Risør II ble avviklet 
høsten 2013 og skøyta overført
til venneforeningen.

.

.

.

.

.

.

Risør II´s Venner

Medlemskontingent: kr. 200,- ; Familie kr. 300,-.
Konto nr. 2860.19.01791
Send oss også en mail med adresse og telefon nummer så vi får deg inn i kartoteket og kan sende deg mail om turer og aktiviteter.

Gode grunner til å bli medlem av Risør II´s venner:
* Trivelige medlemsturer i hyggelig miljø.
* Spennende deltakelse i regattaer.
* Være med å ta vare på en del av vår kystkultur.
* Opplæring og seiling med gaffelrigget seilskøyte.
* Få tilsendt Risør II nytt.
* Få mail med påminnelser om turer og andre aktiviteter

"Risør II's Venner" er en venneforening som  har til formål å eie og å forestå restaurering, drift og vedlikehold av R/S “Risør II” med utgangspunkt i skøytas opprinnelige farvann.
Gjennom dette og tilhørende virksomheter søker en å bevare R/S “Risør II” som en del av kystkulturen ved å gi tilbud til Risørs befolkning, Skole, opplæring, ungdomsarbeid, Reiseliv og egne medlemmer ved deltakelse i regattaer og andre aktiviteter.

 • Styret i Venneforeningen 2016:
  Leder: Anne Grete Strandquist
  Driftsleder: 
  Dag Ilestad
  Kasserer: Torkild Grimsrud
  Styremedlemmer:
  Jørn Torfinn Røed, Karl Wilhelm Nilsen, Trond Svenningsen, Torstein Hagenlund
  Revisor: Jan Helgebostad 
  Valgkomite: Morten Homme, Asbjørn Østerholt, Jens Høibø
 • Teknisk komité, se her.