Risør II´s Venner

Medlemskontingent: kr. 200,- ; Familie kr. 300,-.
Konto nr. 2860.19.01791
Send oss også en mail med adresse og telefon nummer så vi får deg inn i kartoteket og kan sende deg mail om turer og aktiviteter.

Gode grunner til å bli medlem av Risør II´s venner:
* Trivelige medlemsturer i hyggelig miljø.
* Spennende deltakelse i regattaer.
* Være med å ta vare på en del av vår kystkultur.
* Opplæring og seiling med gaffelrigget seilskøyte.
* Få tilsendt Risør II nytt.
* Få mail med påminnelser om turer og andre aktiviteter

«Risør II’s Venner» er en venneforening som  har til formål å eie og å forestå restaurering, drift og vedlikehold av R/S “Risør II” med utgangspunkt i skøytas opprinnelige farvann.
Gjennom dette og tilhørende virksomheter søker en å bevare R/S “Risør II” som en del av kystkulturen ved å gi tilbud til Risørs befolkning, Skole, opplæring, ungdomsarbeid, Reiseliv og egne medlemmer ved deltakelse i regattaer og andre aktiviteter.
Styret i Venneforeningen 2020:
Leder: Anne Grete Strandquist
Sekretær: Marina Klæboe
Kasserer: Torkild Grimsrud
Styremedlemmer:
Dag L. Ilestad, Jørn Torfinn Røed, Karl Wilhelm Nilsen, Trond Svenningsen, Torstein Hagenlund
Revisor: Jens Høibø
Valgkomite: Morten Homme
, Reidar Johannesen

Teknisk komité, se her.