Risør II´s Venner

Medlemskontingent: kr. 200,- ; Familie kr. 300,-.
Konto nr. 2860.19.01791
Send oss også en mail med adresse og telefon nummer så vi får deg inn i kartoteket og kan sende deg mail om turer og aktiviteter. mailto:post@risor2.no

Gode grunner til å bli medlem av Risør II´s venner:
* Trivelige medlemsturer i hyggelig miljø.
* Spennende deltakelse i regattaer.
* Være med å ta vare på en del av vår kystkultur.
* Opplæring og seiling med gaffelrigget seilskøyte.
* Få tilsendt Risør II nytt.
* Få mail med påminnelser om turer og andre aktiviteter

“Risør II’s Venner” er en venneforening som  har til formål å eie og å forestå restaurering, drift og vedlikehold av R/S “Risør II” med utgangspunkt i skøytas opprinnelige farvann.
Gjennom dette og tilhørende virksomheter søker en å bevare R/S “Risør II” som en del av kystkulturen ved å gi tilbud til Risørs befolkning, Skole, opplæring, ungdomsarbeid, Reiseliv og egne medlemmer ved deltakelse i regattaer og andre aktiviteter.

Styret i Venneforeningen 2023:

Marina Klæboe , Leder

Jan-Bendix Byhring , kasserer

Jørn Torfinn Røed , styremedlem

Karl Rune Nilsen , styremedlem

Dag Leon Ilestad, styremedlem

Rolf Steen, styremedlem

Sigurd.liavaag, styremedlem

Trond Svenningsen, styremedlem

Torstein Hagenlund, varamedlem

Karl-Wilhelm Nilsen, varamedlem

Nina Høst, revisor

Inge Halvorsen, svein.e.eriksen, Reidar Johannesen , valgkomiteen


Teknisk komité, se her.