RS 30 - Risør II

Postboks 204 - 4952 Risør
E-mail:
post@risor2.no

 

Risør II Nytt

Her kan du lese alle nummer digitalt.

Risør II Nytt er medlemsbladet på papir og kommer med to nr. i året.

I tillegg til å være en fin informasjon til medlemmene, støtter også det lokale næringsliv Risør II med annonser i bladet;
et viktig bidrag for å kunne gi gunstige tilbud til ungdommer og medlemmer.

Risør II Nytt sendes til alle medlemmer pr post.
Er du ikke medlem, meld deg inn her.


* Alle Risør II Nytt *