Årsmøtet i Venneforeningen RS Risør2 er avholdt. Her er referatet i sin helhet skrevet av lederen Anne Grete Strandquist:

Referat fra årsmøte i Venneforeningen RS 30 Risør II , 10.06.20 kl 18.00 på Kastellet.

Tilstede (i disse coronatider): Torstein, Reidar J., Marina, Jørn Torfinn, Dag, Rolf Martin, Trond, Torkild, Morten H. og Anne Grete

1: Anne Grete ønsket velkommen , som møteleder ble valgt Torkild, Anne Grete er referent.

2: Innkallingen ble godkjent. Første innkalling i AAB måtte avlyses pga coronarestiksjoner, så ny innkalling i AAB kom fire uker før avholdt møte.

3: Dagsorden ble godkjent.

4: Årsberetningen sto å lese i medlemsbladet som kom ut i god tid før innkalling til det første årsmøtet og har ligget på nettet siden. Vedtatt uten andre korrigeringer enn medlemsantall i venne foreningen ..fra 220 til 140 betalende medlemmer.

5: Torkild gjorde rede for regnskap. Godkjent!

6: Budsjett ble vedtatt uten andre forandringer enn vedrørende Trebåtfestivalen som ikke blir gjennomført i år pga fare for coronasmitte. Vi forandrer ikke på kontigent, og vi har heller ingen endringer i godtgjørelser og lønn. Alt er dugnad.

7: Det har ikke framkommet endringer til vedtekter.

8: Valg av styre og styremedlemmer: (ikke store forandringer).. Anne Grete Strandquist leder, Jørn Torfinn Røed nestleder, Marina Klæboe sekretær, Torkild Grimsrud kasserer, Dag Ilestad styremedlem, Trond Svenningsen styremedlem, Torstein Hagenlund styremedlem, Karl-Wilhelm Nilsen styremedlem.

Jens Høybø revisor.

Valgkomité: Reidar Johannessen, Jan Morten Homme, Rolf Hansen,

Årsmøtet ble avholdt i henhold til coranareglene og med Stavelinkringle og kaffe før vi ga stafettpinnen videre til Kystlagets årsmøte!

Takk for godt arbeid, folkens! Anne Grete Strandquist, leder og referent

Skribent: Risør2